2014-03-21

A Word or Two About Derelict Bunkers

After a short hestitation spring has at last come to Tricity. Tricity is the aglomeration of neighbouring cities: Gdańsk, Sopot and Gdynia as well as smaller Kashubian Tricity: Rumia, Reda and Wejherowo on the Polish coast by the Bay of Gdańsk. And if we are talking about spring it is high time for me to finally go more outside. I have recently come to the conclusion that there are so many fascinating places I’ve never been to in my area that it is even a shame to admit. That is why I made a decision to pay greater attention to what Tricity has to offer. Po lekkim wahaniu wiosna zawitała do Trójmiasta. A skoro wiosna to trzeba wyjść z domu. Ostatnio stwierdziłam, że w mojej najbliższej okolicy jest tyle fascynujących miejsc w których nigdy nie byłam, że aż wstyd się przyznać. Dlatego postanowiłam, że zacznę bardziej interesować się co tym Trójmiasto ma do zaoferowania.
Harbour in Gdynia seen from the cliff in Gdynia Redłowo
Port w Gdyni widziany z klifu w Gdyni Redłowie

And because of the sunny weather and my already too extensive staying at home I have hit the woods in Redłowo district to explore old cannons. Yes – the old cannons. I can’t say that I am particularly interested in militaria but anything connected with history arouses my curiosity. Kępa Redłowska Reserve is a rather small wood right on Gdynia’s coast. 11th Fixed Coastal Battery was built shortly after the end of WW II in 1948 but the whole complex was being improved for the next decade. It consisted of four firing-posts, numeruous bunkers, posts for heavy machine-guns and a net of trenches. Z okazji wiosennej pogody i mojego nadmiernego już zasiedzenia w domu ruszyłam w redłowskie lasy odkrywać stare działa. Tak jest - stare działa. Nie powiem, żebym się jakoś nadmiernie interesowała militariami, ale przemawia do mnie wszystko co ma choćby posmak historii. Rezerwat Kępa Redłowska to niewielki las tuż przy gdyńskim wybrzeżu. 11. Bateria Artylerii Stałej została zbudowana krótko po wojnie, bo w 1948 roku ale kompleks był ulepszany jeszcze przez dekadę. Składała się ona z czterech stanowisk ogniowych, licznych bunkrów, kopuł pod CKM-y i sieci transzei.
The objects weren’t used for a long time. I have spoken to my dad lately, who grew up in this area and he told me how they played there as boys in the ‘70s (scaring one another that they have found the body of the German soldier in the trench, ah those boys – always charming). I have read that the batteries simply weren’t useful anymore as the danger of the attack from the sea was replaced by the danger of the attack from the air.
The complex is abandoned today but available for sighseeing. Although you can only sightsee three firing-posts whose range used to cover the entire entrance to the Bay of Gdańsk but aroud them you can easily find trenches and the rests of bunkers. Part of the complex is unfortunately on contemprorary military area, so there is no way to explore those.
Budowle w użytku nie były zbyt długo. Ostatnio rozmawiałam z moim tatą, który wychowywał się w tym rejonie i opowiadał jak bawili się tam jako chłopcy w latach 70. (strasząc jedni drugich, że w transzejach są zwłoki niemieckiego żołnierza, ach ci chłopcy, zawsze czarujący). Wyczytałam, że baterie zwyczajnie przestały być użyteczne, skoro groźba ataku od morza została zastąpiona bardziej prawdopodobnym zagrożeniem atakiem z powietrza.
Kompleks dziś jest opuszczony, ale udostępniony do zwiedzania. Wprawdzie oglądać można tylko trzy stanowiska ogniowe, które obejmowały zasięgiem całe wejście do Zatoki Gdańskiej, ale dookoła można dostrzec transzeje i pozostałości bunkrów. Część kompleksu niestety jest na obecnym terenie wojskowym, gdzie rzecz jasna nie ma wstępu.
an old bunker, unfortunately on the contemporary military area
stary bunkier, niestety za drutem na terenie wojskowym
The 2. firing-post weighing almost 1500 tons has subsided in the midst of the ‘80s. The Cliff in Gdynia is erosing very quickly. It is said that it receedes even a meter each year. That is why the cliff, despite being a truly picturesque place, can also be dangerous. Especially when it reaches the old military buildings hanging over the beach. Sometimes the authorities ‘help’ those objects pushing them down, so that they don’t fall unexpecedly on people walking along the beach. 2. Stanowisko Ogniowe ważące prawie 1500 ton zsunęło się ze skarpy w połowie lat 80. Gdyński klif niszczeje bardzo szybko. Mówi się, że cofa się on nawet o metr rocznie. Dlatego klif, mimo że jest niezwykle malowniczym miejscem, może być również niebezpieczny. Szczególnie gdy urwisko dociera do starych budowli wojskowych wiszących nad plażą. Co jakiś czas władze podkopują i zrzucają wiszące na skraju bunkry, żeby te nie zsunęły się niespodziewanie na spacerujących po plaży.
where the 2. firing-post used to be
dawne miejsce 2. stanowiska ogniowego
and where it is now - 20 meters below its original place
i jego obecne miejsce, 20 metrów niżej
Only a few years ago the three left firing-posts have been renewed and made available for sighseeing. To make it easier you can even find stairs in the middle of the wood – yes, I am very excited by this fact, as well as information boards whose only pitfall is the fact that the dot ‘you’re here’ is on the legend but not on the map. But it is not a problem as the area isn’t that huge after all and we can easily follow the designated route (with rails even).
And if old bunkers and cannons are absolutely beyond your interest I can recommend a walk to Kępa Redłowska and on the Cliff in Gdynia, especially during sunny weather, for the amazing view of the Bay of Gdańsk.
Dopiero parę lat temu trzy pozostałe stanowiska ogniowe zostały odnowione i udostępnione do zwiedzania. Żeby się łatwiej chodziło po pagórkach w środku lasu mamy nawet schody – tak jestem tym faktem bardzo podekscytowana, oraz tablice informacyjne, których jednym mankamentem jest to, że znaczka „tu jesteś” z legendy nie da się znaleźć na mapce. Ale nie jest to wielki problem, bo teren nie jest za wielki a do tego mamy wyznaczony szlak (miejscami nawet z barierkami).
A jeżeli stare bunkry i działa absolutnie Cię nie interesują, to polecam spacer na Kępę Redłowską i na Gdyński Klif, szczególnie przy słonecznej pogodzie, dla samego widoku Zatoki z góry.
on the left side on the horizon you can see Hel Peninsula
po lewej stronie na horyzoncie widać półwysep helski
How about you? Do you like visiting such places? And how have you spent the first days of spring? Lubicie odwiedzać takie miejsca? I jak Wy spędziliście pierwsze dni wiosny?

4 comments:

 1. Lubię bardzo odwiedzać takie miejsca, także przy najbliższej okazji chętnie wybiorę się z Tobą w jakieś ciekawe zakamarki :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jasna sprawa! Mam plan poodkrywać razem z Agu trochę opuszczonych miejsc w Trójmieście, super jakbyś się przyłączyła :)))

   Delete
 2. To był udany spacer ;) szkoda że nie można iść dalej w kierunku sopotu - ale zawsze pozostaje droga po plaży. ;) Nic tylko spacerować w ładne dni ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Po plaży ciężko maszerować aż do Sopotu, ale na klif w Orłowie na pewno można iść :) Spacer bardzo udany, aż teraz mam ochotę zwiedzić wszystkie trójmiejskie bunkry :D

   Delete