2014-04-25

Streets of Oxford. Photos

Following the previous post I wanted to show some more photos of streets in Oxford. The place is truly beautiful and maybe it is the fact that I spent there a few weeks made the city so close to me but I really feel it is one of the most charming places I have been to. Nawiązując do poprzedniego postu chciałam pokazać trochę więcej zdjęć ulic Oksfordu. Miejsce jest naprawdę piękne i może to fakt, że spędziłam tam parę tygodni sprawił, że miasto jest mi tak bliskie, ale naprawdę mam poczucie, że jest to jedno z najbardziej czarujących miejsc w których byłam.

2014-04-15

City of Colleges


The England of Middle Ages, despite the fact that since the Battle of Hastings it was under the rule of French-speaking Normans, where English was only the language of the simple folk, was at constant war with France. When at the beginning of the 12th century Henry II became the King, he was raised in France and spoke French himself, the wars continued for years. However in Paris was the University – still existing today Sorbonne, where the Enlish scholars eagerly studied and taught. As a consequence of the conflict between the English professors and students with the authorities of Paris, the king brought them back to England and banned his subjects to study at the University of Paris. And so begins the history of Oxford. Średniowieczna Anglia mimo, że od bitwy pod Hastings pod panowaniem francuskojęzycznych Normanów, gdzie angielski był jedynie mową prostego ludu, z samą Francją toczyła nieustanną walkę o wpływy. Kiedy w początkach XII wieku tron objął Henryk II Plantagenet, sam we Francji wychowany i jedynie francuskim mówiący, prowadził z tym krajem długoletnie wojny. Jednakże to w Paryżu znajdował się Uniwersytet – istniejąca do dziś Sorbona, która przyciągała angielskich studentów i uczonych. Na skutek konfliktu angielskich profesorów i studentów z władzami miasta, król sprowadził ich z powrotem do Anglii i zakazał swoim poddanym studiów na Uniwersytecie w Paryżu. I tak zaczyna się historia Oxfordu.