2014-06-16

Tony Halik Travellers' Museum


Toruń is a rather small city and all my friends (well almost all of them) firmly claimed that there is really nothing more than a small historical centre to go through during one afternoon (and they were so wrong!). But one of them recommended me to go to a museum that I immediately decided to visit when I heard more about it. Toruń jest raczej małym miastem i prawie wszyscy moi znajomi twierdzili zawzięcie, że poza niewielkim historycznym centrum, które można przejść podczas jednego popołudnia, nie ma tam nic więcej. Jedna osoba jednak poleciła mi odwiedzenie muzeum, które od razu postanowiłam zobaczyć, gdy tylko dowiedziałam się trochę więcej.