2015-01-15

Gloomy Forests of Kashubia


Długo przed tym jak na terenach obecnej Polski osiadły plemiona słowiańskie, Europę przemierzały w różnych kierunkach hordy plemion germańskich pozostawiając za sobą ślady swojej kultury i wierzeń. Jedne dotarłszy do krańców kontynentu zakończyły żywot dawno już słaniającego się Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Inne, jak pochodzące ze Skandynawii plemiona Gotów i Gepidów, w trakcie wędrówki na południe pozostawiły za sobą liczne cmentarzyska. Głównie w rejonie dzisiejszych Kaszub można oglądać kurhany oraz kamienne kręgi będące częścią tej właśnie kultury wielbarskiej Long before on the territory of today's Poland settled Slaves, Europe had been roamed by the hordes of Germanic tribes that left behind traces of their cultures and believes. Some reaching the edges of the continent ended the the history of already staggering Western Roman Empire. Others, like steming from Scandinavia Goths and Gepids, during the migration to the south have left behind many burial grounds. Mainly in the northern Poland in the region of Kashubia one can visit burial mounds and stone circles typical of so called Wielbark culture.

Podczas jednego z grudniowych weekendów udało się wybrać do rezerwatu w Odrach. Niestety od listopada przez okres zimowy jest on zamknięty. Na szczęście nie na klucz. Tak więc właściwie wtargnęliśmy na teren cmentarzyska, otoczeni mrocznym lasem i powoli nadchodzącym zmierzchem. Kamienne kręgi przeplatane kurhanami tworzą widok bardzo tajemniczy, wręcz magiczny. Miejsce musi wiele tracić ze swojego uroku odwiedzane w słoneczne letnie popołudnie w towarzystwie gwarnego tłumku innych zwiedzających. On one of December weekends we have managed to visit the reserve in Odry. Unfortunately, from November til the end of the winter the place is closed. Fortunately, not locked. So we have basically trespassed the area surrounded by the gloomy forest and slowly settling dusk. The stone circles together with burial mounds present a very misterious, even magical view. The place must loose a lot of its charm visited on sunny summer afternoons in a company of a noisy crowd.

Same kręgi najprawdopodobniej pełniły funkcję rytualną. To tutaj najpewniej odbywały się plemienne spotkania i obrządki religijne. W kurhanach natomiast chowano zarówno zwłoki jak i prochy zmarłych. Kręgi od zawsze były przyczyną powstawania wielu teorii i legend. Przypisywano im magiczną moc oraz uznawano za miejsca obdarzone niezwykłą energią. The stone circles were most probably of ritual function. It was the place of tribal gatherings and religious ceremonies. In burial mounds were buried both corpses and ashes. The circles have always been the reason for many theories and legends. They were assaigned the magical power and energy.

I chociaż przyjmuje się za twórców kręgów skandynawskie plemiona Gotów i Gepidów, w Odrach nakładają się na siebie ślady również innych kultur zarówno wcześniejszych jak i późniejszych , które być może zastane konstrukcje zaadoptowały na własne potrzeby.

Lubicie odwiedzać takie miejsca? Byliście na podobnych cmentarzyskach?
And even though the circles are said to be the work of the scandinavian tribes of Goths and Gepids, in Odry we can also find the traces of other cultures, both earlier and later, which may have used the found constructions for their own rituals.

Do you like visiting such places? Have you been in any of such burial-grounds?

2 comments:

  1. Rewelacyjne zdjęcia Olcia, udało Ci się uchwycić niesamowity klimat tego miejsca ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dziękuję :) Prawdę mówiąc tak trafiliśmy, nikogo nie było, dzień się kończył, więc i atmosfera dość mroczna.

      Delete